پروژه ها

در طول این سال ها پروژه‌های زیادی را به سرانجام رسانده ایم که بخشی از آنها را با شما به اشتراک می گذاریم.

رنگ حریم های مسیر دوچرخه سواری

کل پروژه شهرداری تهران بزرگ

تولید و اجرای رگال های فروشگاهی

قفسه و رگال

پروژه عظیم مشهد مال

نمای ساختمان

رنگ آمیزی قطعات سنگین وزن صنعتی

در رنگها و ابعاد مختلف

رنگ انواع نرده حفاظ و لوله مبلی

استفاده در راه پله های ساختمانی و اداری

رنگ انواع ورق های صاف، ذوزنقه

با طول های بیش از ۶ متر با هر تیراژی

پروژه نمای سازمان بورس تهران

نمای ساختمان

رنگ انواع شاسی برای شرکت های بزرگ صنعتی با ابعاد بزرگ

انواع شاسی با ابعاد بزرگ

رنگ تابلوی اتاق کنترل و فرمان کشتی

قطعات بزرگ صنعتی

اجرا بر روی آلومینیوم در شرایط محیط باز

نمای ساختمان