معایب رنگ پودری

معایب رنگ پودری

اگرچه رنگ پودری دارای چندین مزیت مهم نسبت به رنگ مایع است، اما محدودیت هایی هم دارد. محدودیت های رنگ پودری شامل محدود بودن طیف مواد سطح بستر، مشکل در تولید پوشش های یکنواخت و نازک، زمان سرب بیشتر برای تغییر رنگ دادن پوشش، زمان خشک شدن و پخت طولانی تر برای قطعات بزرگ و هزینه های اولیه بیشتر است.

ادامه مطلب