استندهای روغن خودرو speedy

در سال های اخیر استفاده از لوازمی که آلودگی کمتری برای محیط پیرامونمان داشته باشد بیشتر حس می شود. از آنجایی که در رنگ پودری از ترکیبات آلی فرار و حلال های آلی استفاده نمی شود و دلایل بسیار دیگری که نشان می دهد رنگ پودری بسیار مناسب برای محیط زیست می باشد. از این رو متخصصان توضیه می کنند لوازمی که بیشتر در معرض عموم هستند از رنگ پودری برای رنگ آمیزی آنها استفاده شود.

دسته بندی

قفسه و رگال فروشگاهی

شماره تماس

47951 - 021

کد رنگ

سال انجام پروژه

1399

نمونه کارهای مشابه