ورق شیروانی برای انواع سقف و دیوار

در سال های اخیر استفاده از لوازمی که آلودگی کمتری برای محیط پیرامونمان داشته باشد بیشتر حس می شود. از آنجایی که در رنگ پودری از ترکیبات آلی فرار و حلال های آلی استفاده نمی شود و دلایل بسیار دیگری که نشان می دهد رنگ پودری بسیار مناسب برای محیط زیست می باشد. از این رو متخصصان توضیه می کنند لوازمی که بیشتر در معرض عموم هستند از رنگ پودری برای رنگ آمیزی آنها استفاده شود.

دسته بندی

ورق

شماره تماس

47951 - 021

کد رنگ

7024

سال انجام پروژه

1399