معایب رنگ پودری

معایب رنگ پودری

اگرچه رنگ پودری دارای چندین مزیت مهم نسبت به رنگ مایع است، اما محدودیت هایی هم دارد. محدودیت های رنگ پودری شامل محدود بودن طیف مواد سطح بستر، مشکل در تولید پوشش های یکنواخت و نازک، زمان سرب بیشتر برای تغییر رنگ دادن پوشش، زمان خشک شدن و پخت طولانی تر برای قطعات بزرگ و هزینه های اولیه بیشتر است.

ادامه مطلب

روش استاندارد تست مقاومت رطوبتی روکش در رطوبت نسبی

روش استاندارد آزمایش مقاومت رطوبتی روکش در رطوبت نسبی 100% – بخش 1

1.1 این آزمایش ضوابط پایه و روش‌های عملیاتی برای آزمایش مقاوت رطوبتی روکش را با قرار دادن نمونه‌های روکش شده در برابر هوایی که رطوبت نس...

ادامه مطلب

12