مقالات

افشانه رنگهای متالیک با روکش های پودری: آنچه لازم است بدانید (بخش سوم)

افشانه رنگهای متالیک با روکش های پودری آنچه لازم است بدانید (بخش سوم)

درباره فرایند افشانه سازی واقعی

رنگهای متالیک ممکن است با دشواری بیشتری نسبت به پودرهای رنگ ثابت افشانه سازی شوند. ضرورتا، مشخصات الکتروستاتیک در کنار سایر موارد اثری بر جهت گیری پوسته های متالیک درون پودر رنگ برجای می گذارند. تغییر جزئی در جهت گیری پوسته می تواند باعث تغییر رنگ روکش شود بالاخص زمانیکه تضاد بزرگی بین رنگ پایه و رنگ پوسته متالیک وجود داشته باشد.

و بعد تجهیزات در کار است. اغلب تجهیزات جدید اینروزها دارای تنظیمات کارخانه هستند که اغلب شامل یک تنظیمات متالیک هم هست. اینکه این تنظیمات واقعا به خوبی کار کنند یا خیر، به اندکی امتحان نیاز دارد. گاهی اوقات این تنظیمات کار را انجام می دهند و برخی اوقات خیر و باید خودتان تنظیمات را تغییر دهید.

صرفنظر از این امر، برای اغلب کاربردهای متالیک، ممکن است متوجه شوید که موفقیت عالی خواهید داشت اگر تنظیمات KV و mA خود را کاهش دهید. یک دامنه خوب بین 60 و 75 می باشد و mA هم مقداری بین 25 تا 35 می باشد.

مقادیر KV ، mA و فاصله بین وسایل تفنگی و بستر، زمین خاکی خوب و سرعت وسایل تفنگی همگی می توانند بر ظاهر نهایی محصول روی بستر و نحوه اعمال یکنواخت آن تاثیر داشته باشند. اگر مقادیر KV خود را خیلی بالا ببرید و پوسته های فلز روی بستر بدرستی قرار نگیرند، یک بافت زمینه دانه دانه به سطح می دهد. خیلی سریع پودر را بکار ببرید، تا از اتلاف مقدار زیادی از محصول جلوگیری کرده باشید. به همین دلیل است که رنگهای متالیک نسبت به رنگ های پودری استاندارد هنگام استفاده ضخیم تر می شوند. در نتیجه مواد زیادی هدر می رود. ولیکن غلبه بر بخش اعظم این مشکل دقیقا به تجربه برمی گردد. هرچه از رنگ متالیک بیشتری استفاده کنید، در اعمال آنها بهتر عمل خواهید کرد – و مردودی های سفارش کمتری دارید چرا که مشخصات ورودی و خروجی به سرشت دوم شما بدل خواهد شد.

نحوه افشانه سازی رنگهای متالیک

رنگهای متالیک که در افشانه سازی پودرها مبحثی جدید یا قدیمی هستند، بقدری متفاوتند که نیاز به توجه بیشتری به جزئیات دارند. ما در اینجا یک راهنما از مراحل مفید را ارائه می دهیم که به شما کمک می کند تا فرایند عملیات را مختص کارگاه صنعتی خود تقویت کرده یا از نو تدوین کنید.

نکته اول:

اطمینان حاصل کنید که یک بستر آماده شده به روشی مناسب دارید. این بستر باید کاملا و بطور یکنواخت تمیزکاری شده باشد. احتمالا می دانید که مشکلات عمل آوری روکشی روی بستر تحت پیش عمل آوری نامناسب چه می باشد. و نتیجه چیست؟ خوب نیست. چه از ساچمه زنی و چه از عمل آوری با تمیزکننده های واکنش دهنده استفاده کرده باشید، اطمینان حاصل کنید که کار کاملی را انجام داده اید.

نکته مهم: اگر نوعی از رنگ پایه را بکار نبرده اید، آنگاه اطمینان حاصل کنید که بستر شما عاری از علائم و لکه های رنگ و نیز آلاینده ها بوده باشد. رنگهای متالیک شبیه به پنهان کننده عمل نمی کنند، بنابراین نقطه های تیره، رگه ها

و لکه های رنگ احتمالا از میان آنها نشان داده می شوند – حتی اگر از میان یک رنگ ضخیم تر باشد.

نکته دوم:

اطمینان حاصل کنید که زمین خاکی خوبی دارید، بنابراین، اطمینان حاصل کنید که قفسه ها و قلاب ها دارای تکیه گاه خوب و تماس فلز با فلز خوبی هستند.

نکته سوم:

رنگ متالیک را به خوبی سیال سازی کنید ولیکن نه تا نقطه ای که آبفشانی انجام شود. محلول همواره جوشان همان یکنواختی را که می خواهید دارد و اندکی هم حباب هوا روی سطح پخش می کند.

نکته چهارم:

بازبینی کنید که آیا تجهیزات شما به طور مناسب از کلیه آلاینده ها تمیزکاری شده باشد بویژه اگر در حال افشانه سازی رنگ سیاه یا متالیک رنگ پریده باشید.

ما حتی توصیه می کنیم که قیف های سیال سازی و شیلنگ های اختصاصی برای رنگ های متالیک داشته باشید. اگر کارگاه صنعتی شما مقدار زیادی رنگ متالیک افشانه سازی کرده باشد، یک مجموعه اختصاصی از تجهیزات برای آنها یک جور سرمایه گذاری خوب به حساب می آید.

نکته پنجم:

تجهیزات رنگ پودری جدیدتر گاهی اوقات دارای تنظیمات کارخانه برای رنگ های متالیک است. اگر تجهیزات شما دارای تنظیمات متالیک کارخانه است نقطه شروع خوبی برای استفاده از آنهاست. درغیراینصورت، با تنظیمات بین 60kV و 75kV تا 40mA شروع کنید. اکنون الکتروستاتیک شما به خوبی کار می کند.

نکته ششم:

تنظیمات فشار مربوطه را بازبینی کنید، چون می خواهید یک افشانه سازی خوب و یکنواخت طی فرایند اعمال روکش داشته باشید. این امر هم شامل بررسی فشار و هم بررسی فاصله بین وسایل تفنگی و بستر می باشد. با بسترهای پیچیده تر، این کار می تواند دشوار باشد، بالاخص اگر هر گونه تورفتگی های عمقی در بستر وجود داشته باشد. از قضاوت خود استفاده کنید، تنظیمات را جوری تغییر دهید که لازم است وسایل تفنگی را ثابت نگه دارید و در نتیجه مشکلی پیش نخواهد آمد.

نکته هفتم:

قبل از عمل آوری هر چیزی، بازبینی کنید که آیا پودری که استفاده می کنید نیاز به رنگ شفاف دارد یا خیر – بالاخص اگر قرار است در معرض عناصری قرار گیرد. برخی رنگهای متالیک با استفاده از رنگهای متالیک محصور تحت تنظیم شیمیایی قرار گرفته اند بنابراین نیازی به روکش رویی از هر نوعی ندارند. سایر رنگهای متالیک به روکش رویی نیاز دارند و اگر چنین باشد باید دقت کنید که روکش پایه متالیک را قبل از بکارگیری روکش بالایی شفاف بیش از حد تحت عمل آوری قرار ندهید. این کار به اجتناب از مشکلات مربوط به چسبندگی روکش بینابینی کمک می کند.

از خط مشی های مربوط به محصولات تهیه کننده خود پیروی کنید و بدانید که همه محصولات چه رنگ های پایه و چه رنگ های رویی از یک فرمول شیمیایی یکسان برخوردار نیستند. برخی از این مواد با هم سازگارند و برخی هم خیر. اطمینان حاصل کنید که محصولات جوری طراحی شده اند که برای کار کنار یکدیگر سازگارند.

نکته هشتم:

اگر یک روکش یکنواخت روی بستر می خواهید به زمان عمل آوری توجه کنید. توجه دقیق به دما و زمان عمل آوری در دستورالعمل های سازنده مواد ضروری است.

نکته مهم: بعنوان مثال، اگر دستورالعمل ها حاکی از عمل آوری به مدت ده دقیقه در دمای 400 درجه باشند، به معنای ده دقیقه تا رسیدن دمای قطعه به 400 درجه می باشد. زمان عمل آوری شامل پیش گرمسازی کوره یا انتظار برای رسیدن دمای قطعه به آن دما است. کوره های بزرگتر با قطعات بزرگتر بالاخص می توانند وقت بیشتری برای گرم شدن تا دمای مورد نیاز صرف کنند.

اگر لازم شد، روکش رویی شفاف را بطور یکنواخت اعمال کنید. اطمینان حاصل کنید که زمین خاکی خوبی دارید چون از یونیزاسیون برگشتی جلوگیری می کند. فاصله بین وسایل تفنگی و سطح را حفظ کنید. اگر یک روکش شفاف را خیلی ضخیم اعمال کنید، به رنگ جزئی شیری یا زرد می رسید. باز باید مشخصات سازنده مواد را بازبینی کنید ولیکن قانون کلی این است که ضخامت بین 1.5 تا 2 میلیمتر حفظ شود.

نکته نهم:

برای بار آخر عمل آوری انجام دهید تا کار به اتمام برسد.

نکته مهم: اگر رنگ متالیک به رنگ رویی نیازی نداشته باشد، احساس نکنید که حتما به رنگ نیاز دارید. اجرای یک رنگ دیگر و عمل آوری آن باعث صرف زمان و هزینه در یک عملیات می شود و احتمال داشتن مردودی سفارشات را افزایش می دهد.

در صورت داشتن هر گونه پرسش دیگری لطفا با شماره تلفن ذیل با ما تماس بگیرید:

47951 021

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.