روش های رنگ اسپری : رنگ الکترواستاتیک، رنگ فشار بالا و رنگ فشار پایین (بخش دوم)

نیاز به یک پمپ فشار قوی دارد تا بتواند رنگ را به تفنگ اسپری رنگ برساند. هیچ هوایی برای اتمی‌سازی رنگ یا رساندن رنگ به اسحله استفاده نمی...

ادامه مطلب

روش های رنگ اسپری : رنگ الکترواستاتیک، رنگ فشار بالا و رنگ فشار پایین

روش های رنگ اسپری : رنگ الکترواستاتیک، رنگ فشار بالا و رنگ فشار پایین (بخش اول)

سه روش پایه برای رنگ کردن وجود دارد: فشار پایین (روش مرسوم)، فشار بالا و رنگ الکترواستاتیک. همه‌ی این سه روش می‌توانند برای اسپری سرد ی...

ادامه مطلب